Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til hhv. EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A. 

Importavgifter
Normalsats merverdiavgift: 7% (per 13.05.14). 

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon. 

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Panama. 

Fortolling og lagring
Varer må fortolles umiddelbart etter ankomst. 

For uavhentede varer påløper lagergebyr etter fem dager fra skipets avreise etter lossing og etter tre dager for flytransport. Varer som ikke er tollklarert innen tre måneder kan bli solgt på auksjon. For private tollager gjelder en lagringstid på inntil ett år.

En del irregulær innfortollingspraksis er observert. Det er derfor viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av leveringsbetingelser og betalingsformer.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum, forutsatt at de blir gjenutført innen en fastlagt frist, som kan være inntil ett år.

Frisoner  
Còlon Mariritme Investor, Hewlett Packard Global Services Panama, Eurofusion, Rail Road Export Processing Zone, Albrook, Panexport, Isla Margatita, Davis og Corosal.  

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.