Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. For enkelte produkter er det imidlertid importforbud. Alle importører må være registrert hos tollmyndighetene(Direccion Nacional de Aduanas-DNA). Registreringsnummer bør påføres emballasje eller eksportdokumenter.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.