Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Medisiner må registreres i Paraguay.

Spesielle bestemmelser for enkelte matvarer.

Standarder
Paraguay er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Det er ikke påkrevd at varer skal merkes med opprinnelsesland.

Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for blant annet medisinske produkter, enkelte matvarer, enkelte forbrukerprodukter (f.eks. film), øl, tekstil produkter, skotøy og sigaretter.

Immaterielle rettigheter
Paraguay er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.