Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Samme regler som i Frankrike.

Standarder
Saint-Pierre og Miquelon er normalt knyttet til internasjonale avtaler gjennom Frankrike.
Frankrike er med i det europeiske standardiseringsarbeidet og har forpliktet seg til å gjøre om EN-standarder til nasjonale standarder.

Frankrike er fullt medlemav International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Samme regler som i Frankrike.

Immaterielle rettigheter
Saint-Pierre og Miquelon er normalt knyttet til internasjonale avtaler gjennom Frankrike.

Frankrike er med i det europeiske patentarbeidet.  - Se EPO (European Patent Organization) for mer informasjon. 
Frankrike er med i World Intellectual Property Organisation (Se WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.