Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Innførselslisens kreves for blant annet medikamenter, helseutstyr og enkelte næringsmiddel. Importøren må legge frem en innførselserklæring (Documento Unico de Aduanero) og en tollverdierklæring.  På basis av dette, utsteder tollmyndighetene tollpapirer. Importør og dennes agent, må være registrert hos skattemyndighetene, tollvesenet og forsikringsbank.Importdokumenter burde være på spansk.  

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.