Salgskontrakt

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten.

Juridisk system
Venezuelas juridiske system baserer seg på et føderalt system. De materielle reglene er inspirert av spansk rett og prinsippene i tyskromersk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Salg på CIP- eventuelt CIF-betingelser ikke uvanlig på Venezuela. Vær oppmerksom på restriksjoner med hensyn til transportforsikring.