Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte  varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Vær oppmerksom på at USA har særskilte restriksjoner mot varer som har opprinnelse i Angola, Irak, Iran, Cuba, Libya, Syria, Sudan, Myanmar samt delvis Serbia og Nord-Korea. Dette berører også norske eksportører som ønsker å eksportere slike varer til USA. Se lenken Utførselsrestriksjoner - USA.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.