Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Importtillatelse kreves bare for noen få varesorter, som alkoholholdige drikkevarer, visse farmasøytiske produkter, elektronikk, våpen og ammunisjon. Importøren må være registrert i Handelsdepartementet (Commercial Registration). Denne registreringen gjelder også som importlisens for de respektive produktene.
Importør må også være medlem i Bahrains industri- og handelskammer.
Forbud mot import av varer med opprinnelse i Israel.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det er foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.