Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Frihandelsavtalen mellom EFTA og The Gulf Co-operation Council (GCC)" (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, de Forente Arabiske Emirater) trådte i kraft 01.07.2014. Den innebærer nulltoll på de fleste fisk-og fiskeprodukter, samt en rekke industrielle produkter.  En del produkter som fortsatt er tollbelagt vil bli fritatt for toll i løpet av en 5 års periode. 

Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler ved eksport til en avtalepart, må det fremlegges gyldig opprinnelsesbevis, som til landene i GCC foreløpig kun er varesertifikat EUR.1. Anvendelse av fakturaerklæring er foreløpig ikke innført.

Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.

Importavgifter
Merverdiavgift belastes ikke. En rekke gebyrer kan bli belastet ved fortolling av varer.

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon. 

Skatteavtaler
Norge har skatteavtale med Bahrain.

Fortolling og lagring
Varer som ikke blir tollklarert omgående ved ankomst overføres til tollager, hvor de kan lagres i inntil seks måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på offentlig auksjon.

Vareprøver
Vareprøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.

Frisoner  
North Sitra Industrial Estate og Mina Sulman er frie transittsoner.
Sheikh Kalifa bin Salman havn er frisone.

ATA - Carnet
Landet har tiltrådt ATA-konvensjonen. ATA-Carnet kan derfor brukes, og gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger/messer og transittering. Ved postforsendelse skal Carnet legges i postpakken eller forsendelsesadvis.