Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - importhavn Bangladesh er 30-35 dager.

Innenlandske vannveier er svært viktige. Vei- og jernbanenett av til dels svært dårlig kvalitet. Oversvømmelser er et tilbakevendende problem. 
Risikoen knyttet til innlandstransport i Bangladesh vurderes generelt som svært høy. Landets farvann er utsatt for piratvirksomhet.

Tollflyplasser
Chittagong, Dhaka og Sylhet.

Importhavner
Chittagong er den viktigste importhavnen. Ellers Khulna.