Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Spesielle krav gjelder for mat- og drikkevarer.

Standarder
Brunei er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Merking med varens opprinnelsesland anbefales.

Immaterielle rettigheter
Brunei er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.