Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - Muara er 35-40 dager. Singapore viktig transitthavn for forsendelser til Brunei.

Sjøfrakt viktig også innenlands i Brunei. Vær observant på faren for sjørøveri. Godt veinett mellom større byer og til landets oljefelter.

Tollflyplasser
Bandar Seri Begawan

Importhavner
Bandar Seri Begawan