Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varesorter kan importeres under en "Open General License" som utstedes av Fiji Trade and Investment Board. Særskilt importlisens kreves ved innførsel av enkelte varer og noen produkter er ikke tillatt innført.

Importerører må være registrert hos Fiji Islands Revenue and Customs Authority (FRCA).

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.