Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på islamsk rett med innslag av angloamerikansk rett

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Myntenhet
1 Jordan Dinar = 1000 fils.

Valutakode
JOD.

Vanlig faktureringsvaluta 
EUR, USD eller NOK.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Den jordaniske Dinaren (JOD) er tilknyttet USD. I Jordan er det for tiden valutareguleringer som styres av Central Bank of Jordan-CBJ. 

Landrisiko 
Risikogruppe 5, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 48 (2016). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon 
Tilgangen på informasjon er mangelfull. Kredittinformasjon kan skaffes via intervjuer med nøkkelperson/er i kjøpers bedrift. Hos sentralbanken kan man få opplysninger hvorvidt en bedrift eller en person er svartelistet. Regjeringen planlegger å opprette et kredittinformasjonsselskap. Implementering skjer muligens i løpet av 2012.

Åpen regning
Forekommer og er blitt mer vanlig de siste årene. Vær forsktig, foreta kredittvurdering.

Dokumentinkasso 
Forekommer.

Remburs 
Vanlig. Bekreftet remburs betalbar i norsk bank anbefales.

Betaling for undertegning og stempling av handelsdokumenter av tredjeparter kan bli en betydelig ekstrautgift ved salg til Jordan. Se under Eksportdokumenter.

Garantier 
Kontraktsgarantier forekommer.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.


Morarente 
Det er mulig å bruke morarente. Den ligger mellom 10 og 15%. Kommer det til retten, endres den til 9%.

Påminnelses- og inkassorutiner
Bruk lokal juridisk kompetanse for oppfølging.
 
Annen sikkerhet 
Ingen sikre opplysninger.

Foreldelsesfrist 
Ingen sikre opplysninger.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Jordan om iverksetting av privatrettslige dommer. Privatrettslige dommer i Norge kan iverksettes i de Forente Arabiske Emirater.

Jordan har tiltrådt konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Veksel
Jordan har ikke tiltrådt Genevekonvensjonen men har lignende regler.