Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid containerskip Oslo-Sihanoukville ca. 35 dager.

Sihanoukville er Kambodsjas viktigste internasjonale havn. Hovedstaden Phnomh Penh kan også nås med skip, via Mekong-elven. Vareinnførsel via havner i Thailand og Vietnam er også en mulighet. Omfattende indre vannveinett.
Veiforbindelser med Thailand, Vietnam og Laos. Jernbaneforbindelse med Thailand. Jernbane Sihanoukville- Phnomh Penh. Under 20 % av innenlandsk veinett er asfaltert. Både jernbane- og veinettet har sterkt behov for modernisering og utvidet kapasitet.

Tollflyplasser
Pochentong International Airport ved Phnom Penh.

Importhavner
Sihanoukville er hovedhavnen. Phnom Penh er en viktig innenriks- og elvehavn.