Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databaseneller gjennom EUs TARIC.

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Importavgifter
Normalsats merverdiavgift: 20 % (2016).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import. Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA - Carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Frisoner finnes i byene Ruse, Vidin, Plovdiv, Svilengrad, Dragoman og Burgas.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Bulgaria.