Transport og logistikk

Generelt om transportforhold.

Transittid fra Oslo til Bulgarsk hovedhavn er 20-25 dager.

For skipninger som ikke går direkte til en bulgarsk havn, er Istanbul i Tyrkia eller Thessaloniki i Hellas vanlige omlastningshavner.
Elvetransport med lekter via Donau og mindre innlandshavner som Lom, Ruse og Vidin er også en mulighet.
Bra utbygget vei- og jernbanenett, men av varierende kvalitet.

Tollflyplasser
Plovdiv, Sofia, Varna og Burgas.

Importhavner
Burgas og Varna.

Pakkepost
Høyeste vekt normalt 31,5 kg. Internasjonalt postadressekort og en tolldeklarasjon.