Produktkrav

Generelt om produktkrav.

En del produkter krever godkjenning av myndighetene i Hviterussland før de markedsføres. I tillegg er det krav om at enkelte produkter må oppfylle visse standarder.

For elektriske artikler utfører NEMKO AS godkjenning og sertifisering. Tlf.: 22 96 06 00

Standarder 
Hviterussland er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer 
Det finnes ingen generelle krav om opprinnelsesmerking, men kjøpskontrakten vil ofte opplyse om eventuelt merkekrav.

Alle matvarer og enkelte forbruksvarer skal være merket på russisk eller hviterussisk. Det samme gjelder for varer pålagt stempelavgift. Bedervelige varer må merkes med produksjons- og forfallsdato. Innpakningen til næringsmidler må inneholde detaljert informasjon om næringsinnhold og kaloriverdier.

Spesielle merkingsbestemmelser for tobakk og sprit.

Immaterielle rettigheter
Hviterussland er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. I praksis viser det seg at disse rettighetene i liten grad håndheves.