Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Importavgifter
Hviterussiske tollmyndigheter har utstrakt myndighet til å fastsette innfortollingsgrunnlaget ved vareimport, spesielt dersom fakturaen anses som ufullstendig. Dette kan også gi grunnlag for en del irregulær fortollingspraksis.

I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, herunder merverdiavgift.
Forbrukerskatt på en del varer beregnes per liter eller per stykk. Stempelavgift på en del forbruksvarer. Tollbehandlingsgebyr må også påregnes og er enten på 20EUR eller 50EUR per fortolling. 

Normalsats merverdiavgift: 20% (per 29.04.15).

Frihandelsområder
Hviterussland er med i the Eurasian Economic Community (EAC) sammen med Russland, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan. En rekke produkter med opprinnelse i disse landene kan importeres tollfritt.

Hviterussland er med i the Eurasian Economic Union (EAEU) sammen med Armenia, Russland, Kasakhstan og Kirgisistan.


Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har ikke en skatteavtale med HviterusslandFortolling og lagring
Regelverket for innfortolling i Hviterussland er til dels svært komplisert. I praksis er innfortolling av varer i Hviterussland ofte svært tid- og delvis også kostnadskrevende.
Fortolling kan kun foretas av vareeier eller agent.

En god del irregulær innfortollingspraksis er observert. Det er derfor ekstremt viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av fortollingsagent, leveringsbetingelser og betalingsformer.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt, herunder vareprøver med sikte på å få utstedt sikkerhetssertifikat.
Vær nøye med å overholde frister for eventuelt gjenutførsel.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertid ved hjelp av ATA-Carnet.

Frisoner  
Brest, Minsk, Gomel-Raton og Vitebsk, Molgiljow, Grodno-Invest. Delvis avvikende regler for ulike frihandelssoner.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, postforsendelser og transittering.