Latvia


Markedsforhold

Landrisiko
Risikogruppe 4, OECD. Tendens: Positiv.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 57 (2016). Tendens: Positiv.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på  tyskromersk rett. Det eksisterer spor av sosialistiske tilpasninger og praksis i det latviske systemet.

Foreldelsesfrist 
10 år. 

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Latvia om iverksetting av privatrettslige dommer. Latvia har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Myntenhet
1 Euro = 100 Cent 

Valutakode 
EUR.

Vanlig faktureringsvaluta 
USD, EUR eller NOK.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon
Informasjon om latviske selskap kan fås fra bedriftsdatabasen Lursoft. Prisen varierer ut ifra hvilken type informasjon som etterspørres. Ca. 60 000 latviske selskaper publiserer sine regnskaper. Årsregnskap er tilgjengelige for aksjeselskap. 

Åpen regning 
Forekommer. Vær forsiktig, foreta kredittvurdering. Vanlig kredittid er 30 dager. Industribedrifter har ofte lengre kredittid, gjerne 30-60 dager.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 22 dager.
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 5 dager.
Tap i prosent av omsetning: 1,3 %.

Dokumentinkasso
 
Forekommer. Vær forsiktig, foreta kredittvurdering.

Remburs
Vanlig. Anbefales for nye forretningsforbindelser og for store kontrakter, eller om man er usikker på kundens kredittverdighet.

Garantier 
Både O/D- og P/B- garantier forekommer. 

Kredittforsikring
Generelt: Åpent, men vurderes ofte fra sak til sak. 
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.


Morarente
 
Morarente kan debiteres dersom den er spesifisert i avtalen. Anbefalt morarente er ECBs referanserente pluss 7 %. 

Påminnelses- og inkassorutiner
 
To til tre påminnelser, hvorav den siste skal sendes med rekommandert brev. Deretter inkassokrav og rettslig oppfølging. Personlig kontakt med kjøperen anbefales. Inkassokostnad tas ut og varierer avhengig av beløpets størrelse. 

Annen sikkerhet
 
Eiendomsforbehold.

Annet
Benytt deg av en bank som din norske bank samarbeider med i Latvia. SEB og Nordea er to eksempler på banker som er operative i Latvia.

Latvia har tiltrådt EU-direktivet om bekjempelse av sene betalinger.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
EU direktiv 2011/7/EU
EUs direktiv om bekjempelse av sene betalinger.
Justis- og Beredskapsdepartementet
Endringar i forseinkingsrentelova.

 

 

 


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC.

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Importavgifter
Latvia har innført en emballasjeavgift (med varierende satser) som pålegges alle importvarer.
Normalsats merverdiavgift: 21 % (2016).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført.

Frisoner  
Frihavner: Riga, Ventspils
"Special Economic zones": Liepaja, Rezekne.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger/messer, posttrafikk og transittering.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Latvia.

Relevante nettsider:
Merverdiavgift – latvisk myndighet
TARIC - EUs felles tolltariff
Tulltaxan - Sveriges tolltariff
Skatteavtale - Mellom Latvia og Norge


Transport og logistikk

Generelt om transportforhold.

Godt utbygd vei- og jernbanenett. Viktig transittland for handel med Russland og delvis også for vareforsendelser til og fra andre øst-europeiske land. Logistikk- og lagringstjenester under sterk utbygging.

Tollflyplasser
Riga.

Importhavner
Riga, Ventspils, Liebaja.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kilo (inkludert prioritert). Postadressekort med to tolldeklarasjoner oghandelsfakturaen vedheftet. 

Postoppkrav er ikke mulig.

Relevante nettsteder:

Inttra.com - Bestillings- og logistikktjenester.

Aircargo World - Informasjon om flytrafikk.

FIATA - Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.


Adresser

Latvisk representasjon i Norge:
Embassy of the Republic of Latvia
Bygdø Allé 76
0268 Oslo

PB 3163 Elisenberg
0208 Oslo

Telefon: 22 54 22 80
Telefax: 22 54 64 26
E-post: embassy.norway@mfa.gov.lv
Hjemmeside

Innovasjon Norge har kontor i Riga:
For kontakt- og adresseinformasjon,
vennligst se Innovasjon Norge Baltikum

Norsk representasjon i Latvia:
Royal Norwegian Embassy
Kaļķu ielā 15
LV-1050 Rīga
Latvia

Telefon: + 371 67 81 41 00
Telefax: + 371 67 81 41 08
E-post: emb.riga@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Nei
 
 
 
Mer bakgrunnsinformasjon
Les CIAs rapport om Latvia.

Nasjonale helligdager

1. januar, 1. mai, 23.-24.juni, 18.november, 25.-26.desember og 31. desember.

Bevegelige helligdager
langfredag, 1. og 2. påskedag.

Relevante nettsteder:
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO