Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner:

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
   
     
 

Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Nederland.
Publications of the Netherlands Foreign Trade Agency
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1. januar, 30. april, 5.mai og 25-26. desember.

Bevegelige helligdager
Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2.pinsedag.