Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Meget velutbygget vei- og jernbanenett. Donau er en betydelig transportåre.
Østerrike er et viktig transittland. Men sterke restriksjoner er lagt på transittrafikk med lastebil gjennom Østerrike (blant annet vektbegrensinger og avgifter).

Tollflyplasser
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg og Wien.

Importhavner
Ingen sjøhavner, men Donau-havnene Linz og Wien-Friedenau er relativt godt utbygget.