Polen


Markedsforhold

Landrisiko 
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Positiv.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 62 (2016). Tendens: Stabil.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett. Endringer i lovsystemet blir gradvis introdusert på grunn av en bred demokratiseringsprosess i landet.

Foreldelsesfrist 
3 år.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Polen om iverksetting av privatrettslige dommer. 

Polen har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Myntenhet
1 zloty = 100 groszy.

Valutakode 
PLN.

Vanlig faktureringsvaluta 
NOK, USD eller EUR.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner. 

Kredittinformasjon
Det er lovpålagt å innlevere årsregnskap.
Betalingsanmerkinger er offentlige.

Åpen regning 
Forekommer og fungerer bra (14-60 dager). Kontant betaling ved levering forekommer også. Kassarabatter eksisterer, men er svært uvanlig.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 26 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 7 dager
Tap i prosent av total omsetning: 2,4 %

Dokumentinkasso
Forekommer, men har minsket i betydning. Det hender at kjøperen får ut varene uten å presentere dokumentene.

Remburs 
Forekommer både på internasjonale kontrkater samt på intern handel i Polen når risikoen er høy.

Garantier 
Både O/D- og P/B-garantier forekommer. Anvendes ofte som alternativ til remburs som sikkerhet.

Kredittforsikring
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.

Morarente 
Morarenten er 10 prosent.

Påminnelses- og inkassorutiner
 
To til tre påminnelser. Purregebyr er ikke vanlig. Krav sendes først per post, rekommandert. Deretter telefonsamtale. Rettslige tiltak ved behov.

Annen sikkerhet
 
Eiendomsrettsforbehold må foreligge skriftlig på det tidspunktet da varen overleveres til kjøperen. I Polen er det mulig å oppnå panterett i løsøre uten at man besitter varen. Panteretten må i så fall registreres hos den regionale domstolen.

Annet
Antallet polske banker som er involvert i utenlandsforretninger har økt kraftig de seneste årene. Kredittverdigheten til disse bankene varierer mye. Rådfør deg med norsk bank ved usikkerhet.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
EU direktiv 2011/7/EU
EUs direktiv om bekjempelse av sene betalinger.
Justis- og Beredskapsdepartementet
Endringar i forseinkingsrentelova.

 

 

 


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC.

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Importavgifter
Normalsats merverdiavgift: 23 % (2016).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Euro Park Mielec, Katowice, Suwalki, Lodz, Walbrzych, Legnica, Krakow, Kostrzyn-Slubice, Slupsk, Warmian-Mazurian, Tarnobrzeg, Czestochwa, Starachowice, Kamienna Gora og Mazovian.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Polen. 


Transport og logistikk

Generelt om transportforhold.

Relativt omfattende vei- og jernbanenett.

Jernbanetransport relativt konkurransedyktig til Polen. Direkte containertransporter med tog fra tyske og nederlandske havner til Warszawa.

Tollflyplasser
Gdansk, Katowice, Kraków, Poznán, Warszawa og Wroclaw.

Importhavner
Gdansk, Gdynia, Kolobrzeg, Szczecin (Stettin) og Swinojscie er de klart viktigste import- og eksporthavnene.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kilo. Internasjonalt  postadressekort. 


Adresser

Polens representasjon i Norge:
Embassy of the Republic of Poland
Olav Kyrres plass 1
0244 Oslo

Telefon: 24 11 08 50
Telefax: 22 44 48 39
E-post: oslo.info@msz.gov.pl
Hjemmesiden

Innovasjon Norge har kontor i Warszawa:
For kontakt- og adresseinformasjon, 
vennligst se Innovasjon Norge Polen

Norges representasjon i Polen:
Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie
ul. Fr. Chopina 2A
00-559 Warszawa
Poland

Telefon: +48 22 696 4030
Telefax: +48 22 628 0938
E-post: emb.warsaw@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
   
     
 

Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Polen.
Ministry of Foreign Affairs
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1. januar, 1. mai, 3. mai, 15. august, 1. november, 11. november og 25-26. desember.

Bevegelige helligdager
2. påskedag, 1. pinsedag og Corpus Christi.