Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Nei  
   
    
 

Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Russland.
Ministry of the Economy
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1. januar, 7. januar, 23. februar, 8. mars, 1. mai, 9. mai, 12. juni, 4. november og 12. desember.