Slovakia


Markedsforhold

Landrisiko 
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 51 (2016). Tendens: Stabil.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett. Rettssystemet er modifisert for å overensstemme med kravene til OSCE og for å bukt med restene av Marxist-Leninistisk rettsteori og praksis.

Foreldelsesfrist 
Fire år.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Slovakia om iverksetting av privatrettslige dommer.  
Slovakia har tiltrådt New York- konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Myntenhet
Euro
 
Valutakode 
EUR.

Vanlig faktureringsvaluta 
EUR eller NOK.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon 
Foretaksregisteret ligger på internett.

Åpen regning 
Den vanligste betalingsformen i dag, kredittvurdering er anbefalt. 

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 18 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 6 dager
Tap i prosent av total omsetning: 1,6 %

Dokumentinkasso

Forekommer.

Remburs 
Anbefales ved nye forretningsforbindelser og for store kontrakter. 

Garantier 
Både O/D og P/B-garantier forekommer. Indirekte garantier vanligst.

Kredittforsikring
 
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.

Påminnelses- og inkassorutiner
 
Skriftlig påminnelse kan sendes hver 15. dag. Personlige møter anbefales. Purregebyr er ikke vanlig. Vanlig tid fra forfalt faktura til inkasso er 60 dager. Deretter rettslige tiltak. Inkassokostnader faktureres vanligvis ikke.

Morarente
 
Morarenten skal angis i salgsavtalen. Anbefalt morarente er Sentralbankens diskonto pluss 9,50 %. 


Annen sikkerhet 
Ingen sikre opplysninger.

Annet

Konkurranselovgivningen trådte i kraft i 2005 (Law No. 7/2005). Det tar i gjennomsnitt ett år å slå et selskap konkurs (i enkelte tilfeller kan det gå raskere).

Slovakia har tiltrådt EU-direktivet om bekjempelse av sene betalinger.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
EU direktiv 2011/7/EU
EUs direktiv om bekjempelse av sene betalinger.
Justis- og Beredskapsdepartementet
Endringar i forseinkingsrentelova.

 

 

 


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Importavgifter
Normalsats merverdiavgift: 20% (2016).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført.
Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Zilina, Banska Bystrica, Trencin og Kosice.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Slovakia. Unntaksmetoden kan benyttes for å lempe dobbelbeskatning.

Relevante nettsider:
Merverdiavgift -slovakisk myndighet
TARIC - EUs felles tolltariff
Tulltaxan - Sveriges tolltariff
Skatteavtale 
Mellom Slovakia og Norge


Transport og logistikk

Generelt om transportforhold.

Transport sjøveien går gjerne via Slovenia, Polen, Tyskland, Nederland og Belgia.

Omfattende, men noe nedslitt vei- og jernbanenett.

Tollflyplasser
Bratislava, Kosice og Proprad-Tatry.

Importhavner
Bratislava.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kilo. Ett internasjonalt  postadressekort og en tolldeklarasjon. 
Handelsfakturaen bør legges inn i pakken som merkes "Invoice enclosed."

Relevante nettsteder:

Inttra.com - Bestillings- og logistikktjenester.

Aircargo World - Informasjon om flytrafikk.

FIATA - Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.


Adresser

Slovakias representasjon i Norge:
Den Slovakiske Republikks ambassade
Thomas Heftyes gate 24
0244 Oslo

Telefon: 22 04 94 70
Telefax: 22 04 94 74
E-post: emb.oslo@mzv.sk
Hjemmeside

Norges representasjon i Slovakia:
Royal Norwegian Embassy
Palisády 29
811 06 Bratislava
Slovakia

Telefon: +421 2 59 10 01 00
Telefax: +421 2 59 10 01 15
E-post: emb.bratislava@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Ja
 
    
 
Mer bakgrunnsinformasjon   
Les CIAs rapport om Slovakia.

Nasjonale helligdager
1. januar, 6. januar, 1. mai, 8. mai, 5. juli, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november og 24-26. desember.

Bevegelige helligdager
Langfredag og 2. påskedag.

Relevante nettsteder:
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO