Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Slovenia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet til helse, sikkerhet og miljø. Produktkategorier som maskiner, elektrisk utstyr, medisinsk utstyr, kjemikalier, legemidler, leketøy og næringsmidler er omfattet av felles krav. Ved å oppfylle EØS-reglene vil således norske produkter oppfylle kravene i EU. Kun unntaksvis opererer EU-land med nasjonale særkrav til produkter.

Standarder
Slovenia er med i det europeiske standardiseringsarbeidet og er forpliktet til å gjøre felles europeiske standarder (EN standarder) til nasjonale standarder. Slovenia er også fullt medlem av International Organization for Standards (ISO).

Merking av varer
Mange av de felles produktkravene i EU har også merkebestemmelser knyttet til seg. Den mest omfattende merkeordningen er CE-merking, som vedrører alle produkter omfattet av de såkalte ”nye metode” direktivene. Nærmere oversikt over disse produktkategoriene finner du på nettstedet Standard.no, under ”EU og standarder”. Det stilles også merkekrav til produktkategorier som næringsmidler, tekstiler og kosttilskudd.

I tillegg vil EU-land normalt kreve at produkter som selges til forbruker merkes på det nasjonale språk. Det være seg innholdsfortegnelse, advarsler eller bruksanvisninger.

Immaterielle rettigheter
Slovenia er med i det europeiske patentarbeidet.  
Se EPO (European Patent Office) for mer informasjon.
 
Slovenia er også med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.