Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Ja
 
     
 
 
Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Storbritannia.

Nasjonale helligdager
1. januar og 25-26. desember.

Bevegelige helligdager
Langfredag, 2. påskedag (untatt Skottland), Early May Bank Holiday (første mandag i mai), Spring Bank Holiday, Summer Bank Holiday (siste mandag i august, gjelder ikke Skottland). Når en helligdag faller på lørdag eller søndag vil helligdagen bli observert ved neste virkedag.