Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på tysk, fransk eller italiensk.

Faksimileunderskrift aksepteres ikke.

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Sveits eller Liechtenstein og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA Konvensjonen eller EØS avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt

Pakkliste
Ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.
 
Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.  

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, såvarer, visse grønnsaker, frukt og bær.

Andre dokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kilo (inkludert prioritert). Ett internasjonalt postadressekort og en tolldeklarasjon. Handelsfakturaen vedheftes tolldeklarasjonen.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.