Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter, hovedsaklig landbruksprodukter, som til gjengjeld er godt beskyttet. Importører må ha en tillatelse før innførsel av varer tillates. I utgangspunktet er det kun bedrifter som er etablert i Sveits som får innvilget lisenser. Landbruksprodukter er også omfattet av kvoter; se www.ezv.admin.ch

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.