Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Rhinen og innsjøene er viktige transportårer. Basel er største innenlandshavn. Meget velutbygget vei-og jernbanenett. Ved lastebiltransport innad i Sveits påløper betydelige ekstra avgifter.

Sterke restriksjoner på transittransport med lastebil gjennom Sveits i form av vektbegrensninger og avgifter. Maksimalvekt lastebil + last er 40 tonn.

Tollflyplasser
Basel, Bern, Geneve, Lugano-Agno, Zürich.

Importhavner
Basel (innlandshavn ved Rhinen).