Produktkrav

Generelt om produktkrav.

En rekke produkter må godkjennes (sertifiseres) av myndighetene i Ukraina før de kan innføres og markedsføres i landet. I denne sammenheng kan det være fordelaktig å bli enig med kjøper om at produktgodkjenningen utføres på grunnlag av en mindre vareprøve.

I likhet med Russland benytter Ukraina seg av GOST Certificate of Conformity som viser at produktet oppfyller gitte standarder.
Kontakt SGS eller Rustek AB for mer informasjon om kontroll for GOST dokument.

Av sertifiseringspliktige varer kan nevnes en rekke typer elektrisk utstyr og maskiner, leketøy, legemidler, kjøretøy, alkohol, kosmetikk og farmasøytiske produkter.

Nærmere informasjon om produkt- og standardkrav finnes hos:

The State Committe of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy.

Standarder
Ukraina er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

All merking må være på ukrainsk. Bedervelige næringsmidler må være merket med produksjons- og utgangsdato, nettovekt og ingrediensliste. Strekkoder må være påført.

Immaterielle rettigheter
Ukraina er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. I praksis viser det seg at disse rettighetene i liten grad håndheves.