Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
     

Mer bakgrunnsinformasjon   
Les CIAs rapport om Danmark.
Alle felles lover og regler for EU er på Landsiden til EU
Ministry of Trade and Industry
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1.januar, 5.juni og 25.desember.

Bevegelige helligdager:
Skjærtorsdag, 1. og 2. Påskedag, Store bededag (alltid fjerde fredag etter påske), Kristi Himmelfartsdag og 2. Pinsedag.