Importrestriksjoner i EU

Generelt om importrestriksjoner.

Nasjonale registreringsprosedyrer kan forekomme i enkelte land før varer kan importeres.

Alle foretak som har tollvirksomhet må ha EORI, Economic Operator Registration and Identification i et EU land. Norske foretak kan også få EORI-nr hos hvilken som helst tollmyndighet i EU og en registrering er tilstrekkelig for alle EU-land.

Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter, enkelte farmasøytiske og kjemiske produkter, alkohol, samt tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med.

EU har et felles regelverk om strategiske (Dual Use) varer som kan være aktuelt ved re-eksport av slike varer fra Norge.

Kjemikalier som ikke registrert kan ikke importeres til EU. Se ECHAs hjemmeside for nærmere informasjon.