Frankrike


Markedsforhold

Landrisiko
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 69 (2016). Tendens: Negativ.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett

Foreldelsesfrist
Vanligvis ti år. 30 år for domsavgjørelser.

Rettslig oppfølging

Brussel-konvensjonen om dommer på privatrettens område gjelder for Frankrike. 

Frankrike har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Myntenhet
Euro = 100 cent.

Valutakode
EUR.

Vanlig faktureringsvaluta
EUR. og NOK.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon
Årsregnskap er tilgjengelig for aksjeselskap. Betalingsanmerkninger er offentlige.

Åpen regning
Vanlig. Kredittid ofte 30-60 dager. Kredittid reguleres bransjevis, for eksempel 30 dager for næringsmidler. Kassarabatt 2 %, men kan forhandles. Angi nøyaktig forfallsdag og eventuelt kassarabatt på fakturaen.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid er 43 dager.
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse er 3 dager.
Kredittap i % av total omsetting er 1,7 %.

Vær oppmerksom på at kreditttiden er betydelig lenger for offentlige bedrifter i Frankriket. 

Dokumentinkasso
Anbefales. Forekommer ofte og særlig sammen med en veksel. Det finnes to typer veksler i Frankrike, med eller uten teksten "sans frais". 

Veksler med teksten "sans frais" er de vanligste. De kan ikke protesteres, men betalingsanmerkninger registreres hos Banque de France og er tilgjengelig hos Tribunale de Commerce. Disse vekslene, såkalte "LCR", kan anvendes om fakturering skjer i Euro og en oppsamlingskonto er åpnet i fransk bank.

Veksel uten teksten "sans frais" må protesteres via advokat.
Protest av denne typen er meget tidkrevende. 

Remburs
Anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere.

Garantier
Både O/D- og P/B-garantier forekommer. Selvskyldnerkausjon finnes ikke som juridisk begrep i fransk lov. Norsk lov gjelder vanligvis for garantier utstedt av norsk bank. Direktegarantier er vanligst.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.

Morarente

Morarente skal angis på fakturaen og minst beløpe seg til lovbestemt rente. Lovfestet morarenten er ECB's referanserente  + 8% . 

P
åminnelses- og inkassorutiner 
To påminnelser med to-tre ukers mellomrom, deretter rettslig oppfølging. Domsavgjørelse innen ett år. Purregebyr og inkassokostnader faktureres vanligvis ikke.

Annen sikkerhet
 
Eiendomsrettsforbehold inntil full betaling kan kreves. Må være skriftlig og bekreftet. Selgeren får panterett i utstyr og maskiner som leveres til bedrifter dersom pantet er registrert i handelsregisteret.

Annet
Alle dokumenter bør være på fransk. 

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
EU direktiv 2011/7/EU
EUs direktiv om bekjempelse av sene betalinger.
Justis- og Beredskapsdepartementet
Endringar i forseinkingsrentelova.

 

 


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC.

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, deriblant merverdiavgift (T.V.A. - Taxe sur la Valeur Ajoutée).
Normalsats merverdiavgift i Frankrike: 20% (2016).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.

Imidlertid kan prøver med kommersiell verdi innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen 6 måneder.
Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med et ATA-Carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Ingen.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Frankrike. 


Transport og logistikk

Generelt om transportforhold.

Velutbygget kanal, -vei- og jernbanenett. Frankrike har tradisjonelt vært en bremsekloss innen EU med hensyn til liberalisering av internasjonal jernbanetransport.

Tollflyplasser
Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Mühlhausen, Nantes, Nizza, Paris, Strassburg og Toulouse.

Importhavner
Le Havre er Frankrikes klart største containerhavn.

Andre havner er blant annet Bordeaux, Brest, Dunkerque, Fos-sur-mer, La Pallice, Marseille, Nantes og Rouen.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kilo (inkludert prioritert), en tolldeklarasjon. 


Adresser

Frankrikes representasjon i Norge:
Embassy of the French Republic
Drammensveien 69
0244 Oslo

Telefon: 23 28 46 00
Telefax: 23 28 46 70
E-post: ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr
Hjemmeside

Innovasjon Norge har kontor i Paris:
For kontakt- og adresseinformasjon, 
vennligst se Innovasjon Norge Frankrike

Norges ambassade i Paris:

Ambassade Royale de Norvège
28, rue Bayard, 4ème étage
F-75008 Paris
France

Telefon: + 33 1 53 67 04 00
Telefax: + 33 1 53 67 04 40
e-post: emb.paris@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
   
   
 

Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Frankrike.
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1. januar, 1. mai, 8. mai, 14. juli, 15. august, 1. november, 11. november og 25.desember.

Bevegelige helligdager
2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.