Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databaseneller gjennom EUs TARIC.

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Importavgifter
Merverdiavgiftsbestemmelsene for medlemslandene i EU er nasjonale. 
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, deriblant merverdiavgift. 

Normalsats merverdiavgift i Hellas: 24% (2016).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført.

Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen(e) kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Piraeus, Thessaloniki og Heraklion.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer og transittering.

Skatteavtaler
Norge har skatteavtale med Hellas.