Markedsforhold

Landrisiko 
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. 

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 73 (2016). Tendens: Negativ.