Markedsforhold

Landrisiko
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Store regionale forskjeller, spesielt mellom nord og syd.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 47 (2016). Tendens: Positiv.