Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Alle importører, eksportører må registrere seg hos Kosovos tollvesen, og få et brev som autoriserer dem til å importere, eksportere og distribuere varer. Dette inkluderer importlisenser for alle landbruksprodukter, legemidler og råvarer som skal behandles i farmasøytiske produkter.

I hovedsak må alle importører, eksportører og forhandlere registrere seg hos UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) for å gjennomføre handel i Kosovo. UNIMK har autoritet til å gjennomføre alle toll og toll relaterte aktiviteter i landet.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.