Portugal


Markedsforhold

Landrisiko 
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 63 (2015). Tendens: Stabil.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett

Foreldelsesfrist 
Generelt 20 år.

Rettslig oppfølging
Brusselkonvensjonen angående domstolers myndighet og iverksetting av dommer på privatrettens område gjelder. Portugal har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Myntenhet
1 Euro = 100 cents.

Valutakode
EUR.

Vanlig faktureringsvaluta
NOK eller EUR.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.


Kredittinformasjon
Til tross for at lovfestet innleveringstid for årsregnskap er fem måneder fra årsregnskapsavslutning, er bedriftene som oftest sene med å sende regnskapet til handelsregisteret.

Åpen regning
Vanlig. Kredittid 40-90 dager. Kassarabatt forekommer og størrelsen varierer, ca 2% ved 30 dager. Det er anbefalt å gjøre en kredittvurdering, dersom man er i tvil krev forhåndsbetaling.  

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 46 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 20 dager
Tap i prosent av total omsetning: 1,7 %

Portugiske kjøpere er blant de tregeste betalerne i EU. Factoring kan være en interessant mulighet ved salg til Portugal.

Dokumentinkasso

Anbefales. Kredittid inntil 120 dager.

Remburs
Anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere. Importører aksepterer vanligvis bekreftede remburser.

Garantier
Både O/D- og P/B-garantier forekommer.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.


Morarente
 
Morarenten er satt lik den europeisk sentralbankens styringsrente pluss et påslag på 8 %. Morarente benyttes imidlertid sjelden i praksis.

Påminnelses- og inkassorutiner
 
Purringer skjer via brev og telefonsamtaler. Purregebyr er uvanlig. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 120 dager.

Annen sikkerhet
 
Eiendomsrettsforbehold kan anvendes mellom partene og bør være skriftlig.

Veksel
Veksel skal protesteres til notarius publicus innen to dager etter forfall. Forretningsbankene varsles av sentralbanken ved ikke-betalte veksler.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Justis- og Beredskapsdepartementet
Endringar i forseinkingsrentelova.

 

 

 


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC.

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Importavgifter
Merverdiavgiftsbestemmelsene for medlemslandene i EU er nasjonale. 
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, deriblant merverdiavgift (I.V.A. - Imposto sobre o Valor Acrenscentado).

Normalsats merverdiavgift i Portugal: 23 % (2016).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen en viss periode.
Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Ingen.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Portugal.


Transport og logistikk

Generelt om transportforhold.

Sjøtransport er relativt konkurransedyktig ved forsendelser på Portugal.
Veitransport dominerer for innenlandsforsendelser.

Tollflyplasser
Faro, Lisboa, Porto, Santa Maria, Porto Santo.

Importhavner
Aveiro, Figueira da Foz, Leixões/Matosinhos, Lisboa, Portimao, Porto, Setubal, Tavira, Viana do Castelo, Vila Real/St. Antonio.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kilo (prioritert og økonomi). Internasjonalt postadressekort og en tolldeklarasjon på portugisisk, engelsk eller fransk.


Adresser

Portugal representasjon i Norge:
Embassy of the Portugese Republic
Josefines gate 37
0244 Oslo

Telefon: 23 33 28 50 / 54 / 55
Telefax: 22 56 43 55
E-post: embassyportugal.oslo@mne.pt


Norges ambassade i Portugal:
Royal Norwegian Embassy
Avenida D. Vasco da Gama 1
P-1400-127 Lisboa
Portugal

Telefon: +351 21 300 9100
Telefax: +351 21 300 9101
E-post : emb.lisbon@mfa.no 
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
   
   
 

Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Portugal.
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1. januar, 25. april, 1. mai, 10. juni, 15. august, 5. oktober, 1. november, 1.desember, 8. desember, og 25. desember.

Bevegelige helligdager
Mardi Gras (karneval), langfredag, 1. påskedag og Corpus Christi.