Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer på engelsk, tysk eller fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt. 

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Romania og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EØS avtalen eller EF/Norge avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

Pakkliste
Kreves ikke, men anbefales for å gjøre innfortollingen enklere.

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter.

Andre dokumenter
Certificate of Conformity kreves for en rekke varer. Blant annet byggemateriale, en del mekaniske og elektriske maskiner, leker og næringsmidler.

Pakkepost
Høyeste vekt normalt 31,5 kilo. Internasjonalt postadressekort og en tolldeklarasjon. Handelsfaktura og pakkliste bør legges inn i pakken som merkes "Invoice enclosed."

Legalisering og visering
Kreves ikke.