Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk eller tysk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren.

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling (tollfrihet eller tollnedsettelse) ved eksport til Slovakia og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelssreglene i EØS avtalen eller EF/Norge avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

Pakkliste
Det er ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.
 
Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter, planteprodukter, kjøtt og kjøttvarer.

Andre dokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kilo. Ett internasjonalt  postadressekort og en tolldeklarasjon.
Handelsfakturaen bør legges inn i pakken som merkes "Invoice enclosed."

Legalisering og visering
Vanligvis ikke nødvendig.