Markedsforhold

Landrisiko 
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 61 (2016). Tendens: Positiv.