Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
   
    
 

Mer bakgrunnsinformasjon   
Les CIAs rapport om Sverige.
Export Council
Invest in Sweden Agency
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1. januar, 6. januar, 6. juni, 1. november, 24-26. desember og 31. desember.

Bevegelige helligdager
Langfredag, 1. og 2. pinsedag og Kristi himmelfartsdag.