Nytt i Eksporthåndboken

Hvilke leveringsbetingelser har du behov for i din internasjonale kontrakt?

Nå reviderer ICC ( Internasjonale handelskammer) Incoterms ®2010 slik at regelverket er tilpasset moderne global handel. Vi ønsker at du deler med oss hvilke eventuelle justeringer der er behov for slik at Incoterms fortsatt vil være det mest relevante internasjonale regelverket for din business i årene som kommer.

Muligheter i Marokko

Gjennom en 10 måneders periode har en studentgruppe fra BI, NTNU og NHH i samarbeid med Innovasjon Norge sett nærmere på markedsmulighetene i Marokko. Resultatet av deres arbeid er samlet i denne rapporten som beskriver landets industri, markedsmuligheter og utfordringer. Les rapporten for å finne ut om Marokko er et marked for deg. 

Norske produsenter kan nå bruke EU-logo for økologiske varer.

Oppdatert EU regelverk for økologisk produksjon ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 18. mars 2017. Forskriften finner du på Lovdata.no.  

Endringene innebærer bl.a. at Norske produsenter av økologiske varer har rett, men ikke plikt, til å bruke EU-logo på all ferdigpakket økologisk mat som er produsert og pakket i Norge. Legg merke til at ved bruk av EU-logoen skal ingredienser fra Norge merkes med opprinnelse "ikke-EU landbruk". Dersom alle ingrediensene med unntak av opptil 2% har opprinnelse i Norge kan produktet merkes med "Norge" som opprinnelsesland. 

Valutarestriksjoner knyttet til Brasil

Sentralbanken i Brasil har påført importør krav om å tilføye en "Letter of Exchange" ved import for å i det hele tatt kunne gjennomføre en transaskjon ut av landet.

Enklere å eksportere midlertidig til Kasakhstan

Fra 1. April 2017 er Kasakhstan en del av ATA konvensjonen og vil gjelde for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger/messer og transittering. Aksepteres ikke for postforsendelser. Det anbefales å legge ved oversettelse til enten russisk eller kasakhstansk.

Ny landside: Kosovo

Vi legger til et nytt land i Eksporthåndboken. Kosovo erklærte seg selv selvstendig 17. februar 2008, og har siden blitt anerkjent som selvstendig av 111 medlemsland i FN og 23 EU land. Kosovo grenser til Montenegro i nord-vest, Albania i sør-vest, Serbia i nord-øst og Makedonia i sør.

Innovasjon Norge har åpnet sitt andre kontor i India

Innovasjon Norge har åpnet sitt andre kontor i India i Mumbai. Kontoret er samlokalisert med det nyopprettede norske generalkonsulatet, som utenriksminister Børge Brende åpnet den 3. november. 

Mer om dette kan du lese her

OECD Landrisiko oppdatert

OECD Landrisiko er nå oppdatert. Brazil og El Salvador har fått oppjustert sin landrisiko. Benin, Elfenbenskysten og Ghana har fått nedjustert sin landrisiko.

Valuta Russland

Det er kommet nye opplysninger med hensyn til valutarestriksjoner i Russland. All informasjon er endret.

Håndbok i antikorrupsjon

Transparency International Norge har lansert 2. utgave av «Beskytt din virksomhet – Håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv.»

Link til Håndboken ligger under Samfunnsansvar (CSR) i Eksportordboken.

Litauen

Litauen innførte 01. januar 2015 Euro som myntenhet.

Ungarn

Land generelt oppdatert.

Tyrkia

Land generelt oppdatert.

Finland

Land generelt oppdatert.

24.10.2014 Vinterdekk på alle hjul

Fra nyttår blir det påbudt med vinterdekk på alle aksler også på tilhengere. Påbudet gjelder biler og tilhengere som har tillatt totalvekt på over 3500kg. Påbudet innføres fra 1. januar og vil gjelde i perioden fra 15. november til 31. mars hvert år.

06.08.2014 Norge har innført restriktive tiltak overfor Russland

Norge legger seg på linje med EU når det gjelder restriktive tiltak overfor Russland.  Disse tiltakene fokuserer blant annet på innreiseforbud, samt frys av finansielle midler. EU har i løpet av de siste ukene innført to nye omganger med slike tiltak. Disse nye tiltakene begrenser handel med visse typer produkter. Restriktive tiltak Norge allerede har innført kan du lese her. Viser til pressemelding fra utenriksministeren fra forrige uke som kan leses her.   

05.08.2014 EFTA-frihandelsavtale med Columbia, Panama og Costa Rica

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Norge, Sveits, Lichtenstein og Island) vil innen kort tid være gjeldende. For Norge sin del trår frihandelsavtalen med Columbia i kraft 1. september, avtalen kan du lese her . Frihandelsavtalen mellom Norge og Costa Rica/Panama trår i kraft 29. august avtalen kan du lese her.

01.07.2014 Kina

1. juli 2014 trer frihandelsavtalene mellom Kina og Sveits og Kina og Island i kraft. Dette betyr at varer fra Sveits og Island får tollfordeler inn til Kina. Se under toll og avgifter.

04.04.2014 Japan

Normalsatsen på merverdiavgiften økte 01.04.2014 fra 5% til 8 % i Japan.

03.04.2013 Implementering av betalingsdirektiv

16. mars 2013 trådte EU-direktivet som skal forhindre sen betaling i kraft. Den endrede lovgivningen skal gjøre betalingen i EU til en enklere prosess og bekjempe kulturen med sen betaling.