Lovdata.no.   Endringene innebærer bl.a. at Norske produsenter av økologiske varer har rett, men ikke plikt, til å bruke EU-logo på all ferdigpakket økologisk mat som er produsert og pakket i Norge. Legg merke til at ved bruk av EU-logoen skal ingredienser fra Norge merkes med opprinnelse "ikke-EU landbruk". Dersom alle ingrediensene med unntak av opptil 2% har opprinnelse i Norge kan produktet merkes med "Norge" som opprinnelsesland. " />

Norske produsenter kan nå bruke EU-logo for økologiske varer.

Oppdatert EU regelverk for økologisk produksjon ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 18. mars 2017. Forskriften finner du på Lovdata.no.  

Endringene innebærer bl.a. at Norske produsenter av økologiske varer har rett, men ikke plikt, til å bruke EU-logo på all ferdigpakket økologisk mat som er produsert og pakket i Norge. Legg merke til at ved bruk av EU-logoen skal ingredienser fra Norge merkes med opprinnelse "ikke-EU landbruk". Dersom alle ingrediensene med unntak av opptil 2% har opprinnelse i Norge kan produktet merkes med "Norge" som opprinnelsesland. 

/link/68b1c6573d704f2097cc57b1954ba75a.aspx
Foto: Wikipedia

Endringene innebærer også at EU-regelverket for økologisk akvakulturproduksjon og vin er gjennomført i norsk rett, noe som vil løse utfordringene enkelte norske lakseeksportører har opplevd relatert til eksport av økologisk laks.

Oppdateringen innebærer også endringer og innstramminger i krav til dekke i sauefjøs, bruk av lokalprodusert for, parallellproduksjon ved dyrking av flerårige vekster, oppdaterte lister for tillatte innsatsvarer og tilsettingsstoffer samt en forenkling for økologisk slaktekyllingproduksjon. Les mer på Mattilsynets nettsider.