4.8 Remburs: Priser og konkurranse

Ved remburs som ved andre betalings- og sikringsformer betaler du i forhold til:

  • Foreliggende risiko (sannsynlighet og konsekvenser)
  • Valg av remburstype og antatt sikringsbehov


I tabellen under gir vi en oversikt over typen og størrelsen på bankkostnadene som
vanligvis er knyttet til en eksportremburs.


1) Cirka beløp i kroner eller i prosent av fakturaverdi


Hvorvidt dette er billig eller dyrt må også ses i forhold til betalingstid og medgått arbeidstid for å oppfylle rembursen. Det er således lurt å sette opp en totalkalkyle når en vurderer remburs opp mot andre sikringsformer (se avsnitt 1.4).

Sikkert er i alle fall at særlig de større forretningsbankene har meget dyktige remburs-
medarbeidere og et stort internasjonalt nettverk de kan stille til din disposisjon. Da det er flere tilbydere i markedet, er det også mulig å ”shoppe”, spesielt på eksportremburser. Fordelen med en viss kundelojalitet er at en bank du har en etablert relasjon med normalt vil strekke seg lengre for å hjelpe deg ut av en ”flokete” remburssituasjon.