2.3 Hva er opprinnelsesprodukter?

Begrepet opprinnelsesprodukter brukes i mange sammenhenger og kan ofte være vanskelig å definere eller forklare. I frihandelsavtalene er det imidlertid bestemte regler for hva som kan defineres som ett opprinnelsesprodukt og hver enkelt frihandelsavtale har egne regler som forklarer dette. I kapittelet Opprinnelsesreglene vil du finne en generell forklaring på hovedprinsippene og mer om hvordan avtalene er bygget opp.