3.1 EFTA

Norge har siden stiftelsen av EFTA (1960) inngått en rekke frihandelsavtaler med land og områder for å skape gode betingelser for norsk næringsliv. EFTA (European Free Trade Association) består i dag av landene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

EFTA har til hensikt å legge til rette for gode handelsbetingelser for bedrifter i medlemslandene og være et alternativ til EU for næringslivet.

EFTA har i dag inngått frihandelsavtaler i Europa, Afrika, Amerika og Asia. Ofte har EU og EFTA inngått frihandelsavtaler med samme land eller områder, men her finnes det unntak.

Hvert år forhandler Norge, enten alene eller sammen med EFTA statene, med andre land eller områder for å inngå nye frihandelsavtaler. Det er derfor ikke hensiktsmessig å nevne alle avtalene i denne veilederen da det stadig er endringer.

En fullstending oversikt over frihandelsavtalene Norge/EFTA har inngått, finner du på Tollvesenets hjemmesider www.toll.no. Der vil du også løpende bli oppdatert på nye avtaler som iverksettes, samt fremtidige planlagte frihandelsavtaler.