Finn tollsatsen på ditt produkt

Skal du eksportere varer ut av Norge og  er usikker på hva tollsatsene er på produktet inn i markedet du skal selge til? Vi kan hjelpe deg med å beregne tollsatsene.

/Documents/ITR/Eksporth%c3%a5ndboken/dokument%20010%20%5b1%5d.jpg
Foto: Siv Nærø

Toll og avgifter blir i de fleste tilfeller beregnet på bakgrunn av varens tolltariffnummer, som beskriver varen i samsvar med det internasjonale HS-systemet (Harmonized Description and Coding System).

Hvordan finne tolltariffnummeret?

Dersom du ikke har tolltariffnummeret på ditt produkt, kan du finne det på toll.no eller kontakte Tollvesenet på telefon 03012 (åpningstid hverdager 08.00- 15.30).
Dersom din vare har en kompleks sammensetning, og det ikke er klart hvilket tolltariffnummer varen hører inn under (for eksempel mange landbruksprodukter), bør du be Tollvesenet om et bindende vedtak om tariff.