Factoring - betalingssikring til tross for åpen regning

Opplever du sen betaling fra dine kunder? Det kan fort bli dyrt å skulle bekjempe ”ukulturen” blant sene betalere. Ofte tror man at det kun er i de eksotiske markedene sen betaling forekommer, men undersøkelser gjort av seriøse finansieringsinstitusjoner tyder på at flere europeiske land er blant "verstingene". Dette har til og med ledet EU/EØS til et eget direktiv (direktiv 2000/35/EC) for bekjempelse av sen betaling. Å benytte seg av factoring blir mer og mer populært blant norsk bedrifter for å bevare god likviditet til tross for sene betalere.

Factoring
Ideen bak factoring er å overlate til andre å kreve inn fordringene dine. Skreddersydde factoring-løsninger til eksportører kan finansiere bedriftens kundefordringer samt garantere mulige tap, følge opp bedriftens kunder og eventuelle krav.

Ved bruk av factoring kan du tilby dine utenlandske kunder å kjøpe dine varer på kreditt opp til 90 dager. Kundene trenger ofte ikke lenger å kontakte egne bankforbindelser for å skaffe sikkerhet, da du kan ordne dette direkte med factoringselskapet.

Factoringselskapet garanterer vanligvis både evne og vilje til å betale, slik at det ofte ikke er nødvendig å bevise insolvens/konkurs. Det garanteres oppgjør innen 90 dager etter forfall.

Hvordan ta i bruk factoring?
Eksportøren søker factoringselskapet om kredittlimit i utlandet. Det blir deretter gjort en behovsanalyse avhengig av bransje, bedriftens størrelse sammen med bedriften og etablert en garantiramme for bedriftens kunder.
Når søknad er innvilget og kontrakt inngått med importør vil factoringselskapet motta en kopi av handelsfakturaen, og kjøper vil få beskjed om at betalingsinnkrevingen går via et factoringselskap.
Eksportør får utbetalt avtalt forskudd via factoringsselskapet. Dersom kjøper ikke betaler iverksetter factoringselskapet purring eller andre tiltak. Eksportør får resterende beløp når kjøper har betalt.

Fordeler ved bruk av factoring
Bedrifter som benytter seg av factoring får større handlefrihet fordi det frigjøres penger som ellers ville vært bundet i kundefordringer. Det frigjør tid til salg og kundeservice som ellers måtte bli brukt til oppfølging og pengeinnkreving. Kvaliteten i kredittsalg økes jevnt over, lønnsomheten bedres og ikke minst gir dette bedre styring og kontroll.

Å benytte seg av factoring er naturligvis ikke kostnadsfritt, men så lenge nytteverdien blir større er det vel verdt det? Mest nyttefullt er factoring på gjentagne salg til samme kunde. Det er også sterk vekst i bruken av factoring på grunn av bedrede kommunikasjonsmuligheter særlig gjennom internett. Internett har bidratt til at det er enklere å spre informasjon, her særlig med tanke på kredittopplysninger.

Utfordringer ved bruk av factoring
Det kan være vanskelig å få factoringsselskapene med på prosjektsalg og eller engangssalg. Ved delleveranser, varer med returrett, ved forskuddsbetaling og salg til land med høy landrisiko blir factoring ofte svært ugunstig.

For mer informasjon kan du kontakte et eller flere aktive factoringselskaper i Norge;

Dnb NOR Finans , Handelsbanken Finans, Factonor, Nordea Finans Factoring og SG Finans


Skrevet 05.2007 av:
Maria C. Lundstad Aulie
Seniorrådgiver